Andrť Hoefs Missie en visie Opdrachtgevers
Interim Leiderschap Management Coaching Personal Coaching

MBTI Karakter en type beschrijving

Het resultaat na het invullen van de vragen bestaat uit 4 letters en vertelt je van alles over jouw karakter en persoonlijkheid. Hieronder wordt ieder type kort beschreven.

Wat zeggen de letters over mijn karakter
Alle 16 types op een rijtje
Korte beschrijving van de MBTI-types


Letters & Karakter

Extrovert (Extrovert) - Introvert (Introvert)
Extroverte mensen halen hun energie uit hun omgeving en andere mensen, terwijl Introverten energie opdoen door alleen te zijn met hun gedachten en ideeën.

Gewaarwordend (Sensing) - Intuïtief (iNtuition)
Je type intelligentie: concreet t.o.v. abstract. Dit is de belangrijkste categorie.
De gewaarworders zijn meer geneigd aandacht te besteden aan feiten en details. Intuïtieve mensen focussen op het nut van de feiten, relaties die tussen de feiten onderling bestaan, en de voorstelling van mogelijke toekomstige gebeurtenissen als gevolg van deze feiten. Intuïtieven zijn dol op nieuwe mogelijke oplossingen van problemen. De meerderheid van de mensheid bestaat uit Gewaarworders.

Denken (Thinking) - Voelen (Feeling)
Dit geeft je voorkeur weer wanneer je waardevolle beslissingen moet nemen. Denkers geven de voorkeur aan objectiviteit en logica, terwijl Voelers hun keuze laten afhangen van hun eigen waarden en de voorkeur geven aan een persoonlijke benadering. By the way, Denkers zijn niet slimmer dan Voelers, maar lijken dat wel vaak te zijn!

Oordelend (Judging) - Opmerkzaam (Perceiving)
Een onderscheid in je voorkeur voor structuur of flexibiliteit. Oordelers houden van structuur en organisatie en gaan probleemoplossend te werk om iets tot een goed eind te brengen. Opmerkzamen prefereren flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Zij anticiperen op onvoorziene veranderingen en hanteren een grote verscheidenheid aan technieken.

Alle 16 types op een rijtje.


Klik hieronder op jouw type voor een verdere uitleg en om te zien welke types bij jou passen!

Uitleg van jouw type


ISTJ De Plichtsgetrouwe Serieus en rustig, geÔnteresseerd in veiligheid en een vredig bestaan. Uiterst grondig, verantwoordelijk en betrouwbaar. Goed ontwikkelde concentratie. Gewoonlijk geÔnteresseerd in de ondersteuning en het uitdragen van tradities en de gevestigde orde. Goed georganiseerd en een harde werker. Zij werken standvastig richting vastgestelde doelen. Ze kunnen gewoonlijk alles bereiken wat zij zich als doel hebben gesteld.

ISTP De Technische Rustig en gereserveerd, geÔnteresseerd in hoe en waarom dingen werken. Uitstekende vaardigheden met mechanische apparaten. Risiconemers die leven voor 'het moment'. Gewoonlijk geÔnteresseerd en uitblinkend in extreme sporten. Ongecompliceerd in hun verlangens. Loyaal tegenover hun gelijken en hun eigen waarden, maar maken zich niet al te druk over wetten en regels als deze hen in de weg staan om iets gedaan te krijgen. Afstandelijk en analytisch, zij blinken uit in het vinden van oplossingen bij praktische problemen.

ISFJ De Dienaar Rustig, aardig en gewetensvol. Er kan op hen vertrouwd worden om dingen te vervolmaken. Gewoonlijk maken zij hun behoeftes ondergeschikt aan die van anderen. Stabiel en praktisch, zij hechten waarde aan veiligheid en tradities. Goed ontwikkeld gevoel voor ruimte en functie. Rijke innerlijke wereld bij het observeren van mensen. Uitzonderlijk opmerkzaam voor andermans gevoelens. GeÔnteresseerd in het dienen van anderen.

ISFP De Kunstenaar Rustig, serieus, gevoelig en aardig. Houden niet van conflicten en doen niet graag dingen die makkelijk conflicten kunnen veroorzaken. Loyaal en trouw. Uitzonderlijk goed ontwikkelde intuÔtie en esthetische waardering voor schoonheid. Niet geÔnteresseerd in het leiden of controleren van anderen. Flexibel en open-minded. Waarschijnlijk origineel en creatief. Genieten van het nu.

INFJ De Beschermer Rustig, krachtig, origineel en gevoelig. Geneigd om vol te houden totdat iets klaar is. Uitzonderlijk intuÔtief in de omgang met mensen en bezorgd om hun gevoelens. Goed ontwikkelde normen en waarden waaraan zij zich strikt houden. Zij worden gerespecteerd om hun doorzettingsvermogen 'het juiste' te doen. Gewoonlijk zijn ze individualistisch, eerder dan leidend of volgend.

INFP De Idealist Rustig, reflectief en idealistisch. GeÔnteresseerd in het dienen van de mensheid. Zij streven ernaar om hun leven te leiden in overeenstemming met goed ontwikkelde normen en waarden. Uitzonderlijk loyaal. Zich snel aanpassend en 'relaxed' totdat een gekoesterde waarde wordt bedreigd. Gewoonlijk getalenteerde schrijvers. Geestelijk snel en zien vaak mogelijkheden. GeÔnteresseerd in het begrijpen en helpen van mensen.

INTJ De Wetenschapper Onafhankelijk, origineel, analytisch en vastbesloten. Zij hebben een uitzonderlijk vermogen om theorieŽn te vertalen in solide actieplannen. Waarderen kennis, kunde en structuur in hoge mate. Gedreven om betekenis te geven aan hun visies. Lange-termijn denkers. Hebben de lat hoog liggen wat betreft hun prestaties en die van anderen. Natuurlijke leiders maar volgen als zij vertrouwen hebben in al aanwezige leiders.

INTP De Denker Logisch, origineel, creatieve denkers. Kunnen erg enthousiast raken over theorieŽn en ideeŽn. Uitzonderlijk bedreven en gedreven om theorieŽn om te zetten in duidelijk begrijpelijke taal. Waarderen kennis, kunde en logica in hoge mate. Rustig en gereserveerd, moeilijk om goed te leren kennen. Individualistisch, hebben geen interesse in het leiden of volgen van anderen.

ESTP De Doener Aardig, zich snel aanpassend en actie gericht. 'Doeners' met het vizier op snelle resultaten. Zij leven in het 'hier en nu' en zijn risiconemers met een snelle levensstijl. Ongeduldig wanneer hen iets te lang wordt uitgelegd. Uitzonderlijk loyaal ten opzichte van hun gelijken maar hebben gewoonlijk weinig respect voor wetten en regels als die hen in de weg staat om iets gedaan te kunnen krijgen. Kunnen zeer goed met mensen omgaan.

ESTJ De Bewaker Praktisch, traditioneel en georganiseerd. Vaak atletisch aangelegd. Niet geÔnteresseerd in theorieŽn of abstractie tenzij ze er het praktische nut van inzien. Hebben een duidelijke visie over hoe dingen zouden moeten zijn. Loyaal en harde werkers. Hebben het graag voor het zeggen. Uitzonderlijk capabel in het organiseren en runnen van activiteiten. 'Goede burgers' die veiligheid en een vredig bestaan waarderen.

ESFP De Performer Gericht op mensen en houden van plezier maken. Zij maken de dingen leuk voor anderen door hun plezier. Leven voor 'het moment', houden zij van nieuwe ervaringen. Ze houden niet van theorieŽn en onpersoonlijke analyses. GeÔnteresseerd in het dienen van anderen. Waarschijnlijk zijn zij het middelpunt van aandacht in sociale situaties. Goed ontwikkeld gezond verstand en praktische vaardigheden.

ESFJ De Verzorger Goedhartig, populair en gewetensvol. Hebben de neiging om de behoeftes van anderen boven die van zichzelf te plaatsen. Sterk gevoel voor verantwoordelijkheid en plicht. Hechten waarde aan tradities en veiligheid. GeÔnteresseerd in het dienen van anderen. Hebben positieve bevestiging nodig om een goed gevoel over zichzelf te hebben. Goed ontwikkeld gevoel voor ruimte en functie.

ENFP De Inspirator Enthousiast, idealistisch en creatief. Kunnen bijna alles wat hen interesseert. Zij hebben uitstekende vaardigheden om met mensen om te gaan. Willen hun leven leiden in overeenstemming met hun innerlijke waarden en normen. Opgewonden door nieuwe ideeŽn maar vinden details saai. Open-minded en flexibel, met een breed scala aan interesses en vaardigheden.

ENFJ De Gever Populair en gevoelig, met uitstekende vaardigheden om met mensen om te gaan. Naar buiten toe gericht, met oprechte belangstelling voor hoe anderen denken en voelen. Houden er gewoonlijk niet van om alleen te zijn. Zij zien alles vanuit een menselijk perspectief en houden niet van onpersoonlijke analyses. Uiterst effectief in het omgaan met persoonlijke onderwerpen en het leiden van groepsdiscussies. GeÔnteresseerd in het dienen van anderen en stellen het belang van anderen vermoedelijk boven dat van zichzelf.

ENTP De Visionair Creatief, vindingrijk en intellectueel snel schakelend. Goed in een breed scala van dingen. Genieten van debatteren en willen het soms telkens net iets beter doen dan een ander. Ze raken erg opgewonden over nieuwe ideeŽn en projecten maar zouden de routinematige aspecten van het leven kunnen verwaarlozen. Gewoonlijk openhartig en assertief. Zij houden van mensen en zijn stimulerend gezelschap. Uitstekende vaardigheden om concepten te begrijpen en logica toe te passen om oplossingen te vinden.

ENTJ De Uitvoerder Assertief en openhartig, worden gedreven tot leiderschap. Uitstekende vaardigheden om moeilijke organisatorische problemen te begrijpen en bedenken degelijke oplossingen. Intelligent en goed geÔnformeerd, zijn gewoonlijk erg goed in spreken in het openbaar. Zij hechten belang aan kennis en kunde en kunnen gewoonlijk weinig geduld opbrengen voor inefficiŽntie en ongeorganiseerdheid.

Voor diegene die nog meer wil lezen, verwijs ik graag door naar deze de Engelstalige site.

 

Verder ...

Richting geven op basis van inspiratie, focus en vertrouwen
Interim Leiderschap

Het verschaffen van eigen inzicht in de te kiezen mogelijkheden
Management Coaching

Verander die gevoelens van angst en onzekerheid en ga de weg van wens naar werkelijkheid
Personal Coaching


Gratis rapporten
Contact

 

"Geluk is de uitkomst van een leven dat volledig geleefd wordt. En wanneer je volledig leeft, maak je je geen zorgen of je gelukkig bent of niet."
Mihaly Csikszentmihalyi